Find a business in Nepal. Business Directory of Nepal


Himal Remit
Corporate Office Financial Services
More Info
Money Transfer
United Remit Pvt. Ltd.
Lainchour-29, Kathmandu Nepal Financial Services
More Info
United Remit Pvt. Ltd.
MoneyGram International
Money Transfer Financial Services
More Info
Reliable Money transfer
Mega Bank Nepal Ltd.
Kantipath, P.O. Box: 26559, Ktm, Kathmandu, Nepal Financial Services
More Info
Mega Bank Nepal Ltd.
City Express Money Transfer was established as a licensed Money Transfer Company, under the Nepalese Companies Act 2006 in the Office of the Company Registrar, Nepal duly obtaining license from the Central Bank of Nepal. City Express Money Transfer is one of the largest Private Sector Remittance Company in operation.
CG Finco
Kathmandu Plaza, Kathmandu, Nepal Financial Services
More Info
The company offers its products and services through dealers, distributors, retailers, and suppliers. Chaudhary Group is based in Kathmandu, Nepal.
Arihant Worldwide Money Transfer Pvt. Ltd
Swoyambhu, Kathmandu, Nepal Financial Services
More Info
Arihant Worldwide Money Transfer (AMT) Pvt. Ltd. is a newly established remittance solution company promoted by the Arihant Group which has multiple businesses across many industry verticals.
International Money Express (IME) Pvt. Ltd.
Kantipath, P.O. Box: 19797, Ktm, Kathmandu, Nepal Financial Services
More Info
International Money Express (IME) Pvt. Ltd.
Agragati Saving & Credit Cooperative Ltd.
Nayabazar, P.O. Box: 10219, Ktm, Kathmandu, Nepal Financial Services
More Info
सहकारी ऐन २०४८ बमोजिम स्वीकृत प्राप्त "अग्रगति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि‌" बचतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गराउदै सदस्यहरुको आथिर्क तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउन समाजका विभिन्न क्षेत्रमा छरिएर रहेको पुँजी, सीप, र साधनलाई एकिकृत रुपमा परिचालन गरी लगानी गर्ने उद्धेश्य राखि राष्ट्रको विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त प्रतिस्ठीत ब्यतिहरुद्धारा सन्चालित भएको छ । यस संस्थालाई प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्न सदाकृत संकल्पित भएकोले वित्तीय सहकारीको क्षेत्रमा संस्थाले अग्र‍णी स्थान हासिल गर्नेछ ।
Pious Saving & Credit Cooperative Ltd.
Thahity, Kathmandu, Nepal Financial Services
More Info
Guthidotcom is an online Corporate Social Responsibility ( CSR ) media acting as a bridge in-between the corporate sectors and social sectors to deliver added value to both their business documenting their good deeds and helping the NGO’s and to the social organizations to build effective CSR campaigns and charity strategies.
Sitapaila Multi Purpose Co-operative Society Ltd.
Sitapaila, P.O. Box: 19358, Ktm, Kathmandu, Nepal Financial Services
More Info
सीतापाईला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि. मिति २०५६ फाल्गुण ९ गते जिल्ला सहकारी कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भई २०५६ चैत्र १२ गतेका दिन ३३ जना सदस्यहरुबाट शुरु भएको हो ।
Sincere Savings & Credit Co-operative Ltd.
Putalisadak, P.O. Box: 5874, Ktm, Kathmandu, Nepal Financial Services
More Info
Sincere Savings & Credit Co-operative Ltd.
[ ] Contact Us